Eurovision contestants on tour at SOS Children's Village Keila