Village d'enfants SOS Mar del Plata

Photo: Herbert Genser